Четверг, 30.03.2023
Игрушки и поделки своими руками
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Рейтинг@Mail.ru
Главная » Статьи » Мои статьи

Календарно-тематичне планування креслення 8-9 класи.

Календарно-тематичне планування креслення 8-9 класи.

 

Календарно – тематичне планування навчально-виховного процесу з креслення у 8 класах

 

 

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

1

 

Навчальний предмет «Креслення». Значення креслення в практичній діяльності людей; короткі відомості з історії розвитку креслення. Місце креслень серед інших видів графічних зображень. Сучасні методи виконання креслень. Використання ЕОМ, графопобудувачів. Мета, зміст і завдання вивчення креслення в школі. Інструменти, приладдя і матеріали для виконання креслень. Раціональні прийоми роботи інструментами. Організація робочого місця.

Провести 5 вертикальних і похилих ліній довжиною 100 мм на відстані 10 мм одна від одної під кутом 45 або 600

2

 

Поняття про державні стандарти. Лінії: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрих пунктирна тонка, штрих пунктирна з двома точками.

5х100 паралельних ліній трьох типів на відстані 10, відстань між типами 20

3

 

Формати. Основний напис креслення.

Рамку і основний напис

4

 

Креслярський шрифт. Літери, цифри і знаки на кресленнях.

Виконати напис

5

 

Нанесення розмірів, виносна і розмірна лінії, стрілки, знаки діаметра, радіуса, позначення товщини і довжини деталі написом, розміщення розмірних чисел.

2 кола діаметром 50 і 30 мм, 2 дуги радіусами 30 і 15, нанеси розміри

6

 

Масштаби. Застосування і позначення.

Збільшити деталь в 2 рази

7

 

Поділ кола на рівні частини.

Поділити коло на 3, 5,6,8 рівних частин

8

 

Спряження. Спряження двох прямих; кола і прямої дугами заданого радіуса.

Накреслити спряження

9

 

Застосування спряження при побудові креслення деталі.

Накреслити деталь

10

 

Проеціювання. Центральне і паралельне проеціювання. Прямокутне проеціювання. Проеціювання на одну площину проекції.

Накреслити проекцію, вказати її товщину

11

 

Проеціювання на дві площини проекцій.

Накреслити дві проекції. Нанести розміри

12

 

Проеціювання на три площини проекцій.

Викреслити розгортку. Нанести розміри

13

 

Розміщення виглядів на кресленні. Вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва.

Доповнити вигляд лініями проекції

14

 

Визначення головного вигляду на кресленні.

Накреслити розгортку в проекційному зв’язку

15

 

Знаходження на кресленні вершин, ребер і граней предмета.

За наочним зображенням викреслити три види

16

 

Моделювання за кресленням.

За двома видами накреслити третій

17

 

Аксонометрична проекція: утворення і побудова (положення осей). Фронтальна диметрична проекція плоско-гранних предметів.

Накреслити фронтальну симетричну проекцію з циліндричним отвором

18

 

Ізометрична проекція плоскогранної деталі.

За двома видами побудувати ізометричну проекцію

19

 

Ізометричні проекції кіл. Еліпс як проекція кола. Побудова овала.

Побудувати овали вписані в грані кубу

20

 

Циліндр в ізометричній проекції.

Побудувати циліндр

21

 

Ізометрична проекція предмета, який має округлі поверхні.

Виконати ізометричну проекцію предмета, який має округлі поверхні

22

 

Технічний рисунок.

За двома виглядами виконати технічний малюнок

23

 

Креслення та аксонометричні проекції геометричних тіл. Проеціювання куба, паралелепіпеда, призми та піраміди.

Виконати креслення за видом зверху

24

 

Проеціювання циліндра, конуса, кулі.

Накреслити проекції конуса на фронтальну, диметральну поверхню

25

 

Проекції групи геометричних тіл.

Виконати профільну проекцію групи геометричних тіл

26

 

Аналіз геометричної форми предмета.

Побудувати невистачаючий вигляд, визначити з яких геометричних тіл складається ця деталь

27

 

Читання та виконання креслень деталі.

Виконати технічний малюнок деталі

28

 

Нанесення розмірів з урахуванням форми предмета.

Накреслити розгортку, нанести розміри

29

 

Конструювання.

Накреслити модель з двох паралелепіпедів

30

 

Креслення предмета в трьох виглядах з перетворенням його форми (вилученням частини предмета)

За аксонометричною проекцією виконати необхідні вигляди

31

 

Креслення деталі із зміною її просторового положення.

Накреслити деталь зі зміною просторового положення, напрям вказати стрілкою

32

 

Ескізи. Порядок виконання ескізів.

Накреслити ескіз за наочним зображенням

33

 

Креслення деталі за ескізом.

За ескізом виконати креслення

34

 

Узагальнення знань.

За словесним описом виконати креслення деталі з необхідною кількістю виглядів

35

 

Зрізова контрольна робота

 

 

 

«Погоджено»

Директор _____________

Календарно – тематичне планування навчально-виховного процесу з креслення у 9 класах

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

1

 

Повторення матеріалу про способи проеціювання. Прямокутне проеціювання. Розміщення виглядів на кресленні та їх назви. Побудова проекцій точок на поверхні предмета.

Накреслити розгортку. нанести розміри

2

 

Додатковий і місцевий вигляди, розміщені у проекційному зв'язку.

Накреслити головний вид деталі додатковий і місцевий

3

 

Повторення матеріалу про способи проеціювання. Аксонометричні  проекції. Побудова  аксонометричних проекцій. Аксонометричні проекції плоскогранних предметів.

Накреслити аксонометричну проекцію деталі

4

 

Повторення матеріалу про зображення кіл і циліндричних отворів у фронтальній диметричній проекції.

Накреслити фронтальну диметричну проекцію деталі

5

 

Повторення матеріалу про зображення округлих і циліндричних поверхонь деталей в ізометричній проекції.

Накреслити ізометричну проекцію

6

 

Перерізи. Загальні відомості про перерізи. Графічне зображення деяких матеріалів у перерізах. Накладений переріз.

Накреслити головний вид з накладеним перерізом

7

 

Переріз як спосіб виявлення поперечної форми предмета.

За головним виглядом і накладеним перерізом виконати наочне зображення деталі

8

 

Винесений переріз. Правила виконання.  Винесений переріз, розміщений на продовженні лінії перерізу.

Накреслити винесений переріз

9

 

Винесений переріз, розміщений поза контуром зображення деталі або між частинами вигляду.

Накреслити переріз 1 вар – між частинами вигляду 2 вар – поза контуром зображення

10

 

Розрізи. Загальні відомості про розрізи. Прості розрізи. Фронтальний розріз.

Побудувати фронтальний розріз. головні види

11

 

Профільний розріз.

Головні вигляди накреслити профільний розріз

12

 

Горизонтальний розріз.

Головні вигляди накреслити горизонтальний розріз

13

 

Місцевий розріз.

За головним видом побудувати місцевий розріз

14

 

Умовності й спрощення під час побудови розрізів. Поєднання половини вигляду і половини розрізу.

Накреслити деталь з частиною виду. частиною розрізу

15

 

Поєднання на кресленні частини вигляду з частиною розрізу.

Поєднати частину виду з частиною відповідного розрізу

16

 

Особливі випадки побудови розрізів. Розрізи вздовж тонких стінок.

Побуду вати розріз з тонкою стіною на головному вигляді

17

 

Застосування розрізів на аксонометричний проекціях. Деталь в ізометричній проекції.

Накреслити ізометричну проекцію і побудувати розріз

18

 

Застосування розрізів на аксонометричних проекціях. Деталь у диметричній проекції.

Накреслити фронтальну диметричну проекцію і побудувати розріз

19

 

Складні розрізи. Ступінчасті розрізи.

Побудувати та позначити ступінчастий розріз

20

 

Складні розрізи. Ламані розрізи.

Зобразити ламаний розріз та позначити його

21

 

Визначення необхідної і достатньої кількості зображень на кресленнях.

Накреслити деталь за її наочним зображенням з необхідною кількістю зображень

22

 

Креслення з'єднань деталей. Зображення і позначення різьби.

Накреслити 1 – циліндричний стержень. 2 – гайку. позначити різьбу

23

 

Спрощене зображення різьбових виробів їх з'єднань. Болтове з'єднання.

Виконати креслення болтового з’єднання

24

 

Шпилькове з'єднання.

Виконати креслення шпилькового з’єднання

25

 

Гвинтове з'єднання

Виконати креслення гвинтового з’єднання

26

 

Шпоншве з'єднання. Позначення шпонок.

Виконати креслення шпонкового з’єднання

27

 

Штифтове з'єднання.

Виконати креслення штифтового з’єднання

28

 

Зварне з'єднання.

Виконати креслення зварного з’єднання

29

 

Заклепкове з'єднання.

Виконати креслення заклепкового з’єднання

30

 

Складальні креслення. Загальні відомості.

Описати складальне креслення «затискач» за планом

31

 

Деталювання складального креслення.

Виконати деталювання 1 – «Рейсмусу» 2 – «Упор»

32

 

Деталювання складального креслення.

Виконати деталювання

33

 

Підсумкова робота.

Виконати ескіз та технічний рисунок за складальним кресленням

34

 

Огляд різновидів графічних зображень.

Ознайомлення з графічними зображеннями: малюнок. креслення. діаграми. графіки. проекції. схеми. будівельні креслення

35

 

Зрізова контрольна робота

 

 

Категория: Мои статьи | Добавил: Petro (05.10.2015)
Просмотров: 7854 | Теги: 8-9 класи, Календарно-тематичне планування, Планування, креслення, класу, для | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту
Поделки и игрушки из бумаги Поделки и игрушки из металла Поделки для хозяйства Токарные работы Чертежи МЕБЕЛИ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Игрушки транспорт чертежи КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приспособления Выжигание ЧЕРТЕЖИ Выжигание Схемы вышивок Работы посетителей сайта ДОБАВИТЬ СВОЮ ПОДЕЛКУ
200
[30.03.2023]
(0)
Copyright MyCorp © 2023
Создать бесплатный сайт с uCoz